top of page
  • Black Instagram Icon
Timespace.PNG

שינוי בתוך ממדי זמן וחלל 

Time Space Transformation

שנה: 2020

האדם יכול לייצר שינויים מהותיים במציאות חייו, כפי שהוא חווה אותה בעזרת מחשבה עמוקה ושליטה באזורי המוח. השינוי שיבוצע בסופו של דבר במציאות ובחלל הזמן הזה, התלת מימדי שאנחנו מכירים, ראשיתו יווצר במימד מקביל. בעזרת גישה לאזור במוח האנושי, הנקרא בלוטת האצטרובל, יכול האדם להניע את המחשבה / התודעה בין מימדי הזמן השונים, עבר-הווה -עתיד, ״להקפיא״ זמן בחלל מסוים ולנוע אל חלל זמן אחר. לנוע בין זמן לאין זמן. המקום בו אין זמן נקרא גם ה Quantum Field. במקום הזה האדם בעזרת כוונה ותשומת לב של המחשבה יכול לבצע את השינוי שהוא חפץ בו. כל דבר שאנחנו רואים במציאות, דבר גשמי, מקורו במחשבה Form of thought 

השינוי מתחיל ב Quantum Field, שהוא גם מקור היצירה מתבטא ונוצר במציאות היומיומית בזמן הווה. כדי להתמקד פנימה ולהגיע ל Quantum Field אדם יכול להיות במצב של מדיטציה ערה, חלימה בהקיץ כאשר בזמן הזה גלי המוח עוברים לתדר אלפא. גלים אלה איטיים יותר, 8-12HZ ובמצב הזה של נוירופלסטיות, הקשרים במוח משתנים ונוצרים קשרים חדשים.

 

הקרנה מנטלית היא המכשיר, בעזרת ה RAS - Reticular Activating System , רשת של תאי עצב המקרינים קדימה. ההקרנה נוצרת עם מבט של 20 מעלות מעל זוית הראיה, כשהעינים ממוקדות בנקודה בחלל אך לא מפוקסות. 

ויזואליזציה היא הכלי ליצירת השינוי - זהו דימיון עמוק של השינוי שאנחנו רוצים לייצר את תוצאתו במציאות. אותו דמיון עמוק, משלב את כל החושים האחרים שלנו - שמיעה, ריח, טעם, ראיה, מגע וגם רגש.

ישנו תהליך של קפיצה בזמנים, הקפאת זמן אחת וקפיצה לאחרת, שינוי וחזרה. 

בדומה לצילום, המצלמה היא מכשיר לתיעוד, הצילום הוא כלי לתיעוד והקפאת זמן. הקפאה של רגע מסוים, הוא רגע שבו נוצרה החלטה רגשית ושכלית של עצירת הזמן, הקפאתו ושמירתו. רגע הקליק נוצר כשהמוח שלנו מייצר חיבורים מחדש ונמצא ברגע של Flow. 

בבואנו להביט בצילום אנחנו נמצאים כבר בזמן אחר, הזמן הנוכחי שאנחנו מכירים וחווים אותו. זה יהיה בעתיד אך בהווה של אותו הרגע כשנביט על מה שצולם בעבר. כשבחלק מהמקרים התצלום נוצר בדימיון של הצלם עוד לפני שהתרחש וכך הוא גם בורא את העתיד, המציאות שתתרחש.  

 

בעבודה שלי אני חוקרת את התהליך ליצירת שינוי מציאות 

(עוברת למימד הספירטואלי, מייצרת את השינוי, חוזרת למימד הזמן שלנו ומתעדת)

הוידאו המצורף הוא תיעוד ושינוי שלו. הצילום מתקיים בחלל וזמן מסויים בו מתקיימת סצנה. אני מייצרת שינויים במתרחש, מייצרת סיטואציות והתרחשויות, מעברים בין הזמנים, מקפיאה רגעים, מתקדמת והולכת אחורה במקצבים שונים. יוצרת מציאות ומעניקה פרשנות לסיטואציה כשברקע סאונד המתאר את גלי האלפא.

כך בתוך הקרנה של פריים יציב, ומבט מכוון מעט מעלה אפשר לדמיין כמעט את כל החושים שלנו פועלים. 

הוידאו אינו סופי בשלב זה אורכו 04:48 דק׳

bottom of page