© 2014 by Lilach Amit PHOTOGRAPHY. All rights reserved

1982

לילך עמית הולצר, אמנית. נולדה ב 17 לנובמבר בחיפה, ישראל.

כיום, גרה ופועלת בתל אביב, ישראל.

www.lilachamit.com

972+54-3990089+

 

השכלה:

2008-2012

B.ed.Des המחלקה לצילום, האקדמיה לעיצוב וחינוך, ויצו חיפה.

 

תערוכות קבוצתיות:

2012

1/1 - דימוי זהות וסטריאוטיפים, סטודנטים לצילום במבט על קהילות קרובות, פרויקט מטעם פורום ZFD, גרמניה. גלריה לאמנות בית הגפן.

 

2011

1/1 - דימוי זהות וסטריאוטיפים, סטודנטים לצילום במבט על קהילות קרובות, פרויקט מטעם פורום ZFD, גרמניה. מחסן 2, נמל יפו.

 

פירסום:

2014

פירסום וייצוג המחלקה לצילום, האקדמיה לעיצוב וחינוך ויצו חיפה.